Kontakt

Kontakt

Zakład Produktów Spożywczych „ROWITA” Sp. z o.o.
ul. Sucholeska 34/36
60-479 Poznań, Polska

NIP 782-00-22-346
REGON 008154949
tel. +48 61 822 13 15
fax +48 61 822 13 47
e-mail: sekretariat@rowita.com.pl